top of page

Τεχνικοί Έλεγχοι

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Γίνεται περιγραφή των κτιριακών μονάδων, της θέσης και της χρήσης αυτών καθώς και των όμορων ιδιοκτησιών, της ευρύτερης περιοχής, του κτιριακού δυναμικού και της επικρατούσας χρήσης γης.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Αναλυτική περιγραφή του φέροντα οργανισμού και των υλικών κατασκευής ανά επίπεδο και χρήση των κτιριακών μονάδων. Μακροσκοπικός έλεγχος της ποιότητας κατασκευής, του βαθμού συντήρησης και καταγραφή πιθανών βλαβών στις κτιριακές μονάδες.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Διερεύνηση κτιρίων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εδαφών για τον εντοπισμό επικίνδυνων υλικών και ουσιών.

bottom of page